👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Form och design

Skapad 2022-05-17 13:58 i BALDERGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasiesärskola Form och design
Ämnet form och design behandlar formgivning av produkter och miljöer. I ämnet ingår kunskap om material, färg och form samt användning av dessa för en bestämd funktion och estetiskt uttryck.

Innehåll

Du får...

* kunskaper om formgivning av produkter ämnade för en viss funktion där även det estetiska betonas lite extra.

* kunskaper om hur färg och form genomsyrar det mesta i vårt samhälle inom ex. inredning eller industriprodukter.

* kunskaper om betydelsen av material, färg och form inom modern formgivning.

* kunskaper om formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt.

 

Du får även...

* grundläggande kunskaper om hur traditioner har påverkat och kommer att påverka modern formgivning.

* grundläggande tankesätt till att utveckla din förmåga att använda design och form vid utformning av produkter.

* genom praktiskt arbete och ett undersökande arbetssätt prova på din förmåga att utveckla kunskaper inom ämnet färg och form

* genom ständig dialog möjlighet till att reflektera över och samtala kring funktion och estetik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om betydelsen av material, färg och form inom formgivning.
  Foc
 • Kunskaper om formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt.
  Foc
 • Förmåga att använda form och design vid utformning av produkter och miljöer på ett ergonomiskt samt säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.
  Foc
 • Centralt innehåll
 • Form och design genom olika stilepoker och traditioner.
  Foc  -
 • Färg- och formlära.
  Foc  -
 • Material. Egenskaper och användningsområden.
  Foc  -
 • Form och design av produkter och miljöer.
  Foc  -
 • Formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt.
  Foc  -
 • Metoder och tekniker, till exempel skisser, modellbyggen och digital teknik.
  Foc  -
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
  Foc  -
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel bestämmelser om upphovsrätt och miljölagar.
  Foc  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör på ett utvecklat sätt för betydelsen av material, färg och form inom formgivning. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt. Dessutom använder eleven med säkerhet form och design vid utformning av produkter och miljöer.
  Foc  A
 • Eleven redogör på ett enkelt sätt för betydelsen av material, färg och form inom formgivning. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt. Dessutom använder eleven med viss säkerhet form och design vid utformning av produkter och miljöer.
  Foc  C
 • Eleven medverkar i att redogöra för betydelsen av material, färg och form inom formgivning. Eleven medverkar också i att beskriva formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt. Dessutom medverkar eleven i att använda form och design vid utformning av produkter och miljöer.
  Foc  E