👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Respekt VT22

Skapad 2022-05-17 15:26 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Respekt För oss är respekt i möten med både barn och vuxna av otrolig vikt för att skapa en trevlig social miljö.

Innehåll

Att barnen ska förstå vad respekt innebär, handlar om att vi pedagoger är förebilder och möter barnen på ett respektfullt sätt, precis som vi önskar av dem.
Den gyllene regeln, "var mot andra som du vill att de ska vara mot dig" bär vi med oss och använder oss av i vår verksamhet.
Att uppmärksamma barnens känslor för dem själva och varandra tror vi är en viktig del för att få barnen att förstå vad respekt kan innebära.
Att bli lyssnad på och att lyssna på varandra är något vi förespråkar och det är betydelsefullt att detta genomsyrar alla möten, både mellan vuxna och barn, mellan barnen och mellan oss vuxna.
När vi pedagoger möter barnen är vi nyfikna och intresserade av dem.
Vi tror på barnens förmågor och tar inte för givet vad barnen klarar eller inte klarar av.
Även i dessa situationer handlar det för oss om att få uppleva och uttrycka känslor och bli bemött på ett respektfullt sätt.
Vi tänker att respekt även innefattar hur barn och pedagoger förhåller sig till material, miljöer, lokaler och naturen.
Vi vill att barnen ska möta inbjudande miljöer för att inspireras till utforskande och lärande vilket också kräver ett respektfullt förhållningssätt och att vi tänker på den som kommer att vistas där senare.

 

NULÄGE:

På Tallen har vi en lekande barngrupp men vi ser att vissa barn behöver verktyg för att för att inte ta över leken.

 

MÅL:

Alla barn är olika och det är bra, alla ska respekteras för den de är och allas förmågor ska tas till vara.

Alla barn ska känna att de får uttrycka sin åsikt och även lära sig lyssna på andras åsikter.

Barnen ska lära sig att värna om och vara rädda om vår gemensamma miljö och material.

 

METOD/HUR:

Vi är alla förebilder för barnen och de gör som vi gör.

Vi kommer att använda oss av böcker, filmer mm i samlingen och vid andra tillfällen. Kompisböcker och Kompisproblemet.
Vi kommer att samtala om olika dilemman

Uppmuntra barn att göra saker med kompisar de normalt inte leker med. Göra små uppdrag tillsammans ex vis duka ,hämta saker i köket, duka av. Vara i Känslorummet och ateljén

Vi pedagoger måste vara  närvarande i leken och förekomma ev. situationer. Se till att röra oss på hela gården där barnen vistas Även inne ska vi vara uppmärksamma och närvarande.
Vid behov använder vi oss av sociala berättelser och rit prat.

 

 

NÄR/VEM/:

Alla pedagoger och hela tiden.