👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pappersrullehållare VT 22

Skapad 2022-05-17 15:44 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Grundskola 4 – 5
En praktisk och personlig slöjdprodukt

Innehåll

Konkretisering av syfte 

Under terminen kommer vi att tillverka en hållare för hushållspapper med en egen designad " knopp " på toppen av hållaren. Målet är att du ska bli nyfiken på att prova och lära dig olika tekniker och att använda dig av olika verktyg. Du skall även göra en skiss av den hållare och knopp du ska tillverka.

 

Arbetsområde

Hushållspappershållare av furu och björk

Arbetssätt

Enskilt och tillsammans. Samlingar, genomgångar, arbetsbeskrivning och handledning. Prova på material, redskap och verktyg.

Elevens arbetsgång

1.      Börja med att bestämma vilken utsmyckning du vill ha på din pappersrullehållare.

2.       Skissa olika alternativ på papper. Spara alla. Diskutera med läraren. Välj två av skisserna.

3.      Rita två kvadrater med 9 cm sida på ett papper. Använd en vinkelhake av plast.

4.      Infoga de två figurer/utsmyckningar som du valt så att de precis ryms i kvadraterna, en i vardera.

5.      Klipp ut figurerna för att använda som mall. Välj ut en mall.

6.      Välj ut ett trästycke med mallen som hjälp. Tänk på kvistar, sprickor, och att trästycket inte är skevt.  

7.      Måtta med mallen och använd anslagsvinkel för att kapa i rät vinkel med rätt såg.

8.      Rita efter mallen på trästycket och såga ut figuren med rätt såg.

9.      Fila, slipa och putsa din figur.

10.   Stryk figuren med kallt vatten. Låt torka ordentligt. Slut-putsa med fin-slippapper.

11.    Såga ut en bas med rätt såg.

12.    Kapa en rundstav med diametern 25 mm till 22 cm längd.

13.   Kapa en annan rundstav med diametern 8 mm till 9 cm längd. 

14.   Öva på användning av el-borrmaskinen. Lär dig att byta borrstål och skruv-bits.

15.   Öva på att förborr och skruva i en bit spillvirke.

16.   Använd en 8 mm borr för att borra ett hål två centimeter djupt i nedersta delen av figuren i riktning mot figurens centrum.

17.   Mät och markera mittpunkten i basen och i 25 mm rundstavens båda ändar.

18.   Använd en 9 mm borr för att borra ett hål tre centimeter djupt i översta delen av rundstaven.

19.   Förborr med 2 mm borr i mittpunkterna i basen och rundstaven.

20.  Välj lämplig längd och tjocklek på skruven.

21.    Välj ytbehandling: målarfärg eller olja.

22.   Gör ytbehandlingen på din pappersrullehållare. Låt torka ordentligt.

23.   Slipa lätt med 400 slippapper och upprepa ytbehandling.

24.  Limma och banka försiktigt in 6 mm rundstaven med träklubba i figurens hål.

25.   Hitta mittpunkten på basen, borra och sedan försänka. Slipa lätt.

26.  Skruva ihop bas och 25 mm rundstav.

27.   När du är färdig med din pappersrullehållare så ska du fylla i själv-skattningen.

28.  Nu ska du fotografera din pappersrullehållare med Ipaden och lägga in bilden i Unikum på din lärlogg.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

• …genomföra och slutföra ditt arbete från skiss till utvärdering av ditt färdiga arbete.

• …hantera de olika verktyg som krävs för att genomföra ditt arbete.

• …hitta lösningar och föra arbetet framåt med egna initiativ. Tar ansvar för att lektionstiden används effektivt så att du hinner slutföra dina arbeten.

• …utmana dig själv för att utveckla dina kunskaper samt se helheten i arbetet så att det blir välgjort.

 

Syfte 

·         Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

 

·         Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

 •  
  Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  
  Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen

 •  
  Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 •  
  Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 •  
  Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 •  
  Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Kunskapskrav och bedömning

Bedömning sker genom samtal och observationer. Jag tittar på hur du använder redskap och verktyg. Jag bedömer också hur du tar ansvar för ditt slöjdarbete. 
Se matris


Matris

Bedömningsmatris slöjd år 4, 

  Arbetar mot nivå 1 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Framställning och formgivning
Du designar och framställer egna föremål i olika material utifrån instruktioner
 
Eleven arbetar mot nivå 1
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Redskap och maskiner
Användning av lämpliga redskap, verktyg, maskiner
 
Eleven arbetar mot nivå 1
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Idéer
Fokus på idéutveckling och medvetna överväganden innan framställningen startar. Egna idéer, iaktta bilder och föremål från din omgivning, en given uppgift där ett problem, ett behov, ett material eller en teknik kan vara utgångspunkt eller utifrån ett övergripande tema
 
Eleven arbetar mot nivå 1
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Självständighet när det gäller idéutveckling, överväganden, framställning och värdering
 
Eleven arbetar mot nivå 1
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme och slöjd-specifika begrepp
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt resonera kring hur den egna arbetsinsatsen har påverkat resultatet
 
Eleven arbetar mot nivå 1
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolkning och resonemang
Tolka barn och ungdomskultur, mode och trender. Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. Utforma egna slöjdföremål på ett personligt sätt.
 
Eleven arbetar mot nivå 1
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.