👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Material och ämnen

Skapad 2022-05-17 15:54 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Kemi
I detta arbetsområde får du lära dig om naturliga och framställda material, vilka ämnen som kan lösa sig, vad lösningsmedel är och om saltvattens egenskaper.

Innehåll

Mål:

Kunskap och begrepp om naturliga och framställda material och deras egenskaper Genomföra enkla undersökningar utifrån instruktioner och använda utrustning på rätt sätt Dokumentera en enkel undersökning med text och bild Kunskap och begrepp om ämnen i blandningar och lösningar Kunskap om saltvattens egenskaper

 

Arbetssätt:

Läsa och genomföra uppgifter till Puls No 4 Lärarledda genomgångar med bildstöd Titta på filmer som hör till området från sliplay.se och binogi.se Göra undersökningar och dokumentera Diskussioner samt använda EPA-metod Arbete i både grupp och enskilt

 

Begrepp 

bomull, trä, sten, ull, polyester, plast, fleece, glas, sortera, egenskap, naturmaterial, framställda material, råolja, källsortera, framställa lösning, blandning, lösningsmedel, koncentration, separera, filter, avdunsta, koka, saltvatten, sötvatten, densitet, fryspunkt, mättad lösning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Kemi: Material och ämnen

Rubrik 1

Nivå 1 - Godtagbara kunskaper
Nivå 2 - Mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3 - Mer än godtagbara kunskaper
Kunskap och begrepp om naturliga och framställda material och deras egenskaper
Du kan på ett enkelt sätt beskriva om naturliga och framställda material, dess egenskaper och använder något begrepp på rätt sätt.
Du kan beskriva om naturliga och framställda material, dess egenskaper och använder några begrepp på rätt sätt.
Du kan beskriva om naturliga och framställda material, dess egenskaper och använder flera begrepp på rätt sätt.
Genomföra undersökningar Göra en enkel undersökning utifrån instruktioner och använda utrustning på rätt sätt.
Du följer till viss del instruktionerna och använder utrustning på ett ganska bra sätt när du genomför en undersökning.
Du följer instruktionerna noggrant och använder utrustning på ett bra sätt när du genomför en undersökning.
Dokumentera Dokumentera en enkel undersökning med text och bild.
Du kan på ett enkelt sätt dokumentera en undersökning i text och bild.
Du kan utförligt dokumentera en undersökning i text och bild.
Kunskap och begrepp om ämnen i blandningar och lösningar.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva om blandningar och lösningar och använder något begrepp på rätt sätt.
Du kan beskriva om blandningar och lösningar och använder några begrepp på rätt sätt.
Du kan beskriva med detaljer både om blandningar och lösningar och använder flera begrepp på rätt sätt.
Kunskap om saltvattens egenskaper
Du kan på ett enkelt sätt beskriva något om saltvattens egenskaper och använder dig av några begrepp.
Du kan berätta om saltvattens egenskaper och använder dig av några begrepp.
Du kan utförligt berätta om saltvattens egenskaper och använder dig av flera begrepp