👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2022-05-18 10:18 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Vi pratar om vårens vilda blommor i vår närmiljö. Hur blommor är uppbyggda. Vad blommans delar heter, hur de pollineras och hur nya blommor bildas. Vi kommer att titta på arter. Vad behövs för att frö ska gro? Vad innebär fotosyntesen? Hur utvecklas en insekt? Våra vanligaste flyttfåglar och insekter samt några djur på våren.
Grundskola 4 Biologi
Varför sjunger fåglarna på våren? Varför har blommor så vackra färger? På vilket sätt kan insekter och blommor samarbeta? Vad är det för skillnad på en mask och en larv? Detta och mer kommer vi ta reda på under detta område!

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN      

Du ska lära dig: 

 • Hur en blomma är uppbyggd
 • Känna igen och kunna namnen på några vanliga blommor
 • Känna igen och kunna namnen på några vanliga fåglar
 • Känna igen och kunna namnen på några vanliga djur
 • Känna igen och kunna namnen på några vanliga insekter
 • Vad pollinering är och ge exempel på pollinerare
 • Hur ett frö blir en blomma
 • Hur växterna får sin energi genom fotosyntesen så att de kan växa
 • Berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt

 

 SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

 • Vi kommer att se på film
 • läsa gemensamma texter i Koll på NO 4 
 • skriva
 • diskutera
 • gå ut och studera naturen i omgivningen runt skolan 
 • lyssna på när läraren berättar om olika företeelser i naturen på våren och sommaren

Begrepp: Pollinering, pollinerare, kronblad, foderblad, pistill, ståndare, pollen, nektar, pollenallergi, honungsbin, drottning, drönare, arbetsbin, celler, vaxkaka, saliv, honung, kamouflage, fjäril, ägg, larv, puppa, frö, gro, frövita, hjärtblad, blomma, rot, stam, blad, fotosyntes, koldioxid, kolhydrater, näring, gödsel, växtätare, rovdjur, flyttfåglar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6