👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelser (Fritids)

Skapad 2022-05-18 10:51 i Ekkälleskolan Linköping
Fritidshem
Vad händer på Fritids under sommarlovet!?

Innehåll

 

Lärmål

Genom upplevelsebaserad lek i olika miljöer, rörelse och olika former av fysisk aktivitet utmanas och utvecklas eleven 

 • att samarbeta  och lära tillsammans i lekar 
 • att pröva egna och andras idéer 
 • att skapa goda kamratrelationer
 • rörelseglädje
 • att förstå balansen mellan fysisk aktivitet och vila

Arbetssätt/Metod

Du kommer att få..

 • gå till lekparker
 • delta i vattenlek
 • uppleva utflykter
 • styrda lekar tillsammans 
 • testa olika idrotter

 

 

Dokumentation

 • Bilder med texter dokumenteras på lärloggen.

 

Utvärdering 

 • Avslutande utvärdering av elever och pedagoger läggs upp på lärloggen efter avslutat tema.

 

 

 

 •  

Dokumentation sker löpande på lärloggen och utvärdering läggs upp på Unikum efter avslutat tema.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Fritidshem
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Fritidshem
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Fritidshem
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Fritidshem
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Fritidshem
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Fritidshem  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Fritidshem  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Fritidshem  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Fritidshem  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Fritidshem  -