👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Virus och mikrobiologi - Biologi 2

Skapad 2022-05-18 12:11 i Bäckängsgymnasiet A Borås Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Virus och mikrobiologi - hur påverkas vårt samhälle av virussjukdomar och var finner vi bakterier i vår vardag?

Innehåll

Den här planeringen innehåller två uppgifter, dels er diskussion om virussjukdom (samarbete med engelskan) och er labbrapport-diskussion kring bakterieodlingen. De båda uppgifterna får en gemensam matris som resultat, där ni kan se vilka kunskapskrav ni har uppnått.

Matriser

Bio
Virus och mikrobiologi - Biologi 2

Praktiskt undersökande arbete

 • Bio  -   Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
 • Bio  -   Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Bio  -   Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
 • Bio  -   Fysiologiska undersökningar och laborationer inklusive användning av modern utrustning. Enklare molekylärbiologiska metoder. Sterilteknik och odling av bakterier.
Ännu ej E
E
Delvis C
C
Delvis A
A
Söka svar på frågor - praktiskt och teoretiskt
 • Bio  E
 • Bio  C
 • Bio  A
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Formulera hypoteser och egna frågor
 • Bio  E
 • Bio  C
 • Bio  A
I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.
I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.
I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor.
Planera och genomföra arbetet , hantera utrustning samt tolka resultat, utvärdera metoder och motivera slutsatser
 • Bio  E
 • Bio  C
 • Bio  A
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.

Diskutera påverkan på individ och samhälle

 • Bio   Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
Ännu ej E
E
Delvis C
C
Delvis A
A
Diskutera betydelse för individ och samhälle, samt argumentera och motivera ställningstaganden
 • Bio  E
 • Bio  C
 • Bio  A
Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Kommunikation

 • Bio   Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Ännu ej E
E
Delvis C
C
Delvis A
A
Använda naturvetenskapligt språk och källor
 • Bio  E
 • Bio  C
 • Bio  A
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.