👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk 3, vt-22

Skapad 2022-05-18 12:58 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 3 Teknik
Vi kommer gå igenom olika delar inom tekniken.

Innehåll

Syfte 

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningarna att utveckla förmågan att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Vad

Vi kommer gå igenom:

 • De fem enkla mekanismerna.
 • Bygga egna konstruktioner.
 • Styra föremål med hjälp av programmering.

Hur

 • Genomgångar
 • Pararbete
 • Grupparbete
 • Läsa och titta på filmer

Bedömning

Du ska i undervisningen visa att du kan: 

 • Programmera från start till mål
 • Förklara några av de enkla mekanismerna och förklara vad de kan användas till.
 • Bygga en enkel konstruktion. 

 

*Planeringen kan revideras/uppdateras under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3