👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhets planering RESPEKT vt 2022

Skapad 2022-05-18 13:28 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Jämställdhetsplanering Respekt
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt. Respekt betyder " att man förstår en annan människas synsätt". Under månaderna maj-juni har vi fokus på området RESPEKT.

Innehåll

Avdelningens mål

 • Hjälpa varandra och vara vänliga mot varandra. Respektfullt.
 • Vänta på sin tur.
 • Lyssna på varandra
 • Behandla djur och natur och föremål med respekt.

 

Aktivitet

 • Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, berömmer barnens goda och vänliga handlingar och görande.
 •  
 • Vi påminner och samtalar om ”vänta, stopp” handen som påminner barnen att vänta på sin tur till den andra har pratat klart. Vi samtalar i samband med det om vikten av att visa varandra respekt genom att lyssna på den andre. Nu pratar Lisa nu lyssnar vi på henne, sen får du prata.
 • Barnen får öva/ träna sig på att vänta på sin tur ex. i leken, i  kön till rutschkana, matsituationen  på/ avklädning och många fler situationer.
 • Vi pratar om respekt i förhållande till djur och hållbar utveckling. Exempelvis att man inte skadar djur och deras hem och att vi respekterar naturen genom att plocka upp skräp.
 • Vi samtalar och tränar på att visa respekt för mina/ dina och våra förskolans saker och ting.

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med respekt sker kontinuerligt och uppmärksammas tillsammans i den dagliga verksamheten. I de dagliga rutinsituationerna, samlingar och planerade undervisnings - aktiviteter. 

Att lära sig visa respekt för varandra gör det så mycket roligare och trevligare att umgås med varandra. En kunskap för livet.

Utvärdering/uppföljning

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18