👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2022-05-18 14:01 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Sänk skatten! Inför ett nytt betygssystem! Ät mer ekologisk mat! Vad vill du förändra? Vad är din åsikt? Hur övertygar man andra om ens åsikt?

Innehåll

Mål

Målet är att du ska kunna skriva en debattartikel om ett valfritt ämne. 

Arbetets innehåll

Vi kommer att läsa debattartiklar och se på kortfilmer om vad man ska tänka på när man skriver debattartiklar. Vi går igenom hur strukturen ser ut dvs tes, argument, motargument, lösning, sammanfattning, uppmaning, källor. 

Det är viktigt att man i sin debattartikel visar att man kan argumentera med hjälp av både fakta och med hjälp av känsloargument.

Klassen skriver förslag på lappar på ämnen som de vill debattera kring muntligt som blir ett övningsmoment i detta arbetsområdet. Varje lektion får två par dra lott om ett ämne och sedan får de 10 minuter på sig att förbereda argument så att de kan möta det andra paret. De övar på att argumentera och att prata inför "publik" som är resten av klassen. 

På classroom finns länkarna till filmerna om debattartikelns struktur. Där finns även massor med förslag på ämnen som du kan välja mellan. 

Bedömning

Debattartikeln skrivs enbart på svensklektionerna i skolan. Språket, strukturen och innehållet bedöms. Se matris.

Matriser

Sv
Debattartikel

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Innehåll
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.