👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik, massmedia och reklam

Skapad 2022-05-18 15:01 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Massmedia och reklam är en stor del av vår vardag och den bild vi får av omvärlden. Vi kommer att under ett antal veckor lära oss mer om källkritik, massmedia och reklam. Ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt är mycket viktigt, därför lär vi oss vad detta innebär och hur man använder sig av det t.ex. på internet.

Innehåll

      Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • kunna tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt
 • se skillnad mellan reklam, åsikter och information
 • kunna reflektera över reklams påverkan
 • reflektera över reklams budskap, avsändare och målgrupp, d.v.s vem reklamen riktar sig till
 • begrepp och uttryck som har med reklam, media och källkritik att göra
 • Titta på avsnitten från UR:s serie "Är det sant?"
 • Samtala och diskutera utifrån frågorna:

-Vad är media? Skillnaden på massmedier och sociala medier.

-Vad är reklam? Skillnaden på reklam och information.

-Är reklamen trovärdig? Vad finns det för saklig information? Vad gör att reklam känns mer eller mindre trovärdig? 

- Varför är det viktigt att vara källkritisk när man möts av reklam? 

 • Granska reklam utifrån synvinkeln:

-Vilka "knep" används för att påverka oss i reklamen?

- Framställs killar och tjejer olika i media? 

 

 • Lära oss viktiga begrepp kring massmedia och reklam. (reklam, media, massmedia, budskap, källa, källkritisk) 
 • Vad innebär det  "att vara källkritisk", hur kan du använda din kunskap för att kritiskt kunna granska olika typer av medier.
 • Diskutera och samtala om:

- Vilka sociala medier möter eleverna i sin vardag? Hur påverkar det deras vardagsliv?

- Nätetik, hur ska vi uppföra oss på nätet utifrån synvinkeln moral och etik samt vilka lagar och regler gäller? 

 

     Undervisning 

         Du kommer att få:

 • genomgångar
 • skrivuppgifter
 • se på UR filmen "Är det sant?" 
 • diskutera i grupp och helklass 
 • träna på att kritiskt granska texter och bilder 
 • du kommer att få skriva texter som tillhör tidningen

      Bedömning 

 • ditt arbete under lektionstid
 • ditt deltagande i gruppuppgifter
 • samtal och diskussioner i grupp och i helklass
 • ditt arbete med att söka och granska information 
 • att du visar att du förstår och kan använda begrepp som hör till reklam, media och källkritik 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6