👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor åk 3

Skapad 2022-05-18 15:26 i Tollarps skola Kristianstad
Näringskedjor
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3) Biologi
Du ska få lära dig om hur djur och växter samverkar i naturen och hur en näringskedja fungerar.

Innehåll

 Mål - Vad ska du lära dig?

 • Kunna beskriva och ge exempel på kopplingar och samband mellan olika djur och växter i naturen.

 Undervisning - Hur ska du lära dig detta?

 • Se på faktafilmer
 • Läsa faktatexter
 • Diskutera texter och filmer
 • Skapa en egen näringskedja
 • Arbeta enskilt och i helklass. 

Viktiga begrepp

 • Näringskedja
 • Ekosystem
 • Producent
 • Konsument
 • Toppkonsument'
 • Rovdjur 
 • Växtätare
 • Asätare
 • Nedbrytare

Bedömning - Vad som kommer bedömas och hur det går till

 • Delta aktivt i samtliga moment av undervisningen.
 • Beskriva hur en näringskedja fungerar samt kunna ge exempel på en sådan kedja.
 • Kunna förklara ämnesspecifika begrepp som tex. producent, konsument, toppkonsument och ekosystem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3