👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B

Skapad 2022-05-18 16:12 i Furulunds skola F-6 Partille
Lpp-mall för Skulltorpsskolan år 1-5 Ht-2015. En mall för att snabbt komma igång och få utseendemässigt lika Lpp:er.
Grundskola 5 Matematik
I Favorit matematik 5B kommer du att lära dig mer om hur man räknar med tal i bråkform, decimalform och procentform. Vi kommer att arbeta med tabeller, diagram. Vi kommer även att träna på medelvärde, typvärde och median.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

Bråk, decimaltal och stora tal

 • Sambandet mellan bråkform och decimalform
 • Jämföra tal 
 • Skriftliga beräkningar i de fyra räknesätten
 • Stora tal 

Procent, statistik och sannolikhet

 • Bråkform, decimalform och procentform
 • Tabell och diagram
 • Medelvärde, typvärde och median
 • Sannolikhet

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgång på tavlan
 • Bokens digitala hjälpmedel  
 • Övningar med klasskompis samt enskilt.
 • Diskussioner enskilt, i grupp samt helklass
 • Arbete i Favorit matematik 5B
 • Annat material
 • Repetition
 • Uppgifter att arbeta med hemma

Så här kommer pedagogerna att bedöma ditt arbete:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och matematiska förmågor muntligt och skriftligt enskilt, i  en mindre grupp eller i helklass.

Du kommer även att få möjlighet att visa dina kunskaper och förmågor vid diagnoser, prov och läxförhör.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6