👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Musik Lackarebäcksskolan - Digitalt musikskapande - music chrome lab

Skapad 2022-05-18 18:28 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Musik
Skapa musik! Gör en egen reklam-jingel!

Innehåll

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda digitala verktyg i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa  musik i olika former.

 

Undervisning / metod 

Vi kommer att jobba med digitalt musikskapande och göra egna reklam-jinglar i music-chrome-labs. Vi utgår ifrån bilder och skapar ett beat och en kort melodi som vi sedan sätter text till.

 

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av digitala verktyg 

uttrycka sig om egna musikupplevelser och om hur musik kan påverka människor

Bedömningen sker i klassrummet under lektionerna. Läraren bedömer hur du tar dig an uppgiften och genomför den.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6