👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Sv3 delprov B 2022 - Argumenterande tal

Skapad 2022-05-18 18:42 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska

Matriser

Sve
Sv3 Argumenterande tal

Aspekter

F
E
D
C
B
A
Innehåll
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av välgrundade argument.
Argumentationen konsekvent och varierad.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt.
Disposition och sammanhang
Dispositionen är anpassad till syftet genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3 till ca 7 min.
Dispositionen är väl anpassad till syftet genom en lämplig och tydlig organisation av stoffet; inledning och avslutning fyller sina respektive funktioner.
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner.
Språk och stil
Språket är anpassat till kommunikations-situationen, dvs. relativt ledigt men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Språket är väl anpassat till kommunikations-situationen, dvs. klart och med fungerande stilfigurer.
Språket är verkningsfullt t.ex. genom effektfullt användande av stilfigurer.
Framförande
Eleven etablerar viss åhörarkontakt.
Eleven använder passande kroppsspråk, röst och tempo.
Eleven har god åhörarkontakt och använder kroppsspråk, röst och tempo på ett skickligt sätt.
Helhetsbedömning
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan till viss del fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan väl fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.