👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-Barnkonventionen, vt-22.

Skapad 2022-05-18 19:13 i Iggesunds skola Hudiksvall
Barnkonventionen
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap Svenska Bild SO (år 1-3)
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål -

Syftet är att ni ska lära er mer om barnkonventionen och dess artiklar. Hur livsvillkoren kan se ut för barn i andra delar av världen.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Ni kommer att få visa era kunskaper genom:

- Muntlig reflektion och diskussion
- Rita bilder
- Skriftligt arbete

Undervisning – Genomförande och tidsplan


Vi kommer att samtala och reflektera kring artiklarna. Vi kommer diskutera olika dilemman, värderingsövningar och titta på film som behandlar barnkonventionen.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3