👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat NP matematik åk 9 (21/22)

Skapad 2022-05-18 19:51 i Ättekullaskolan Helsingborg
Provresultat för NP i Matte VT-14
Grundskola 9 Matematik
Provbetyget sammanfattar de kunskaper som eleven har visat i det nationella provet och ska särskilt beaktas vid betygssättningen. Det innebär inte att slutbetyget behöver vara detsamma som provbetyget eftersom slutbetyget grundar sig på alla kunskaper som eleven har visat i ämnet (Skolverket, 2022).

Innehåll

NP Matematik  

Det nationella provet i matematik består av fyra delar som räknas samman till ett slutbetyg. Det ges inga separata betyg på de enskilda delarna.

De fyra delarna är:

A - muntlig del. Här sitter eleverna i grupper om 3-4 elever och får olika uppgifter att lösa. Genomfördes vecka 49 2021.

B - skriftlig del utan miniräknare. Denna delen är huvudräkningsdelen där bara svar på uppgifterna krävs. Genomfördes onsdag 11/5.

C - skriftlig del med miniräknare. Denna delen består bara av en större uppgift, med några delfrågor till. Den här gången handlade delprov C om bråk. Fullständiga uträkningar och svar krävs. Genomfördes onsdag 11/5.

D - skriftlig del med miniräknare. Denna delen påminner om en vanlig provräkning. Fullständiga uträkningar och svar krävs. Genomfördes fredag 13/5.

 

Man kan få olika poäng på varje del och frågorna på provdelarna är värderade efter svårighetsgrad.

Gränserna för de olika betygen är:

E - du ska ha minst 21 poäng
D - du ska ha minst 36 poäng, varav minst 10 poäng på lägst nivå C
C - du ska ha minst 48 poäng, varav minst 18 poäng på lägst nivå C
B - du ska ha minst 61 poäng, varav minst 6 poäng på nivå A
A - du ska ha minst 72 poäng, varav minst 12 poäng på nivå A

Maxpoäng: 

Delprov A: 5/5/5 (E/C/A)
Delprov B: 11/11/3
Delprov C: 5/4/4
Delprov D: 15/13/8
Totalt: 36/33/20


 

Matriser

Ma
Matematik åk 7-9

F
E
D
C
B
A
Provresultat