👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B, kapitel 5

Skapad 2022-05-18 20:27 i Sagaskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer arbeta med enhet och tiotal, datalogiskt tänkande, talföljd, mönster och regel. Vidare arbetar vi med talen 0-100, jämna och udda tal och även sannolikhet.

Innehåll

Arbetsområde

Enhet och tiotal, talen 0-100, datalogiskt tänkande, talföljd, mönster och regel, jämna och udda tal, datalogiskt tänkande symboler i instruktioner, datalogiskt tänkande, loop och slinga samt sannolikhet. 

 

Tid: VT-2022

V. 20-23

 

Begrepp:

Addition, subtraktion, ental, tiotal, positionssystem, konstruera, uttrycka, mönster talföljd, talområde, uppåt, neråt, jämna och udda tal, symbol, instruktion, loop, slinga, sannolikhet, 

 

Hur ska vi arbeta med arbetsområdet: 

Du ska få arbeta laborativt, delta i gemensamma diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, på arbetsblad samt digitalt/på Ipad.

 

Hur du får visa vad du kan (bedömningsuppgift): 

Du ska få arbeta laborativt, delta i gemensamma diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, på arbetsblad samt digitalt/på Ipad.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Pedagogisk mall 1

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål 5
Delmål till arbetsområdet:
Du kan räkna addition och subtraktion med hela tiotal.
Du kan entalens och tiotalens plats i positionssystemet, att addera ental till tiotal.
Du kan konstruera, beskriva och uttrycka mönster i talföljder i talområdet 0 till 100
Du kan utvidga talområdet till 100 samt att bekanta dig med hundratavlan.
Du kan behärska räknesekvensen i olika steg uppåt och neråt. Du kan också placera naturliga tal på tallinje.
Aktivitet
Hur du kommer arbeta med delmålen:
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar på egen hand i matteboken. Vi försätter att öva digitalt (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar på egen hand i matteboken. Vi försätter att öva digitalt (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).

Ma
Pedagogisk mall 2

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål 5
Delmål till arbetsområdet:
Du kan/känna igen jämna och udda tal i talområdet 1 till 100.
Du kan ge stegvis instruktioner, följa stegvis instruktioner samt använda symboler vid stegvisa instruktioner.
Du kan använda och förstå begreppet loop (slinga), konstruera mönster samt använda olika uttrycksformer t.ex. symboler osv.
Du kan visa och använda kunskaper om sannolikhet. Du kan visa, berätta och förklara med bild, material och symboler. Du kan också motivera sin lösning.
Du kan genomföra prov självständigt i provhäftet.
Aktivitet
Hur du kommer arbeta med delmålen:
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi arbetar på egen hand i matteböcker. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer lösa uppgifter på egen hand under en lektion på en bestämd tid.