👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår

Skapad 2022-05-18 20:30 i Sagaskolan Sigtuna FSK/GR
Planering för tema årstider: - Vår
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Bild
Varför är det olika årstider i Sverige? Vad händer med naturen på våren? Hur kan du känna och se att det är vår?

Innehåll

 

v 15 - 18

 

Var är vi? 

Det här vet barnen om våren: 

Tankekarta 

Var ska vi?

- Vilka månader som räknas till årstiden vår

- Känna till att det finns fyra årstider

- Kännetecken som är specifika för våren

- Namn på några blommor som kommer på våren

- Ta ansvar för att hålla rent i naturen och inte skada något levande 

Begrepp som vi kommer arbeta med: årstid, frö, gro, blomma, blad, stjälk, rot, tussilago, vitsippa, snödroppe, krokus, flyttfåglar, igelkott, ide,  sädesärla, kanadagås, tofsvipa, några insekter. 

Hur gör vi?

- EPA

- GOTW

- Sånger 

- Fotografera

- Jämföra med höst och vinter (som vi arbetat med tidigare)

- Återkoppla till våra igelkottar som ligger i lövhögen (tema hösten) 

- Skapar tankekarta 

- Ser filmklipp om våren 

- Observerar naturens skiftningar i närmiljön 

- Går på vårpromenad 

- Samarbetar kring flera uppgifter

Detta visar du att du kan genom att:

- berätta muntligt om vad som händer i naturen på våren 

- använda begreppen på ett korrekt sätt 

- gör observationer i närmiljön

- skriva faktatexter med bilder som förtydligar innehållet. 

- göra bilduppgifter 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -

Matriser

NO Sv Bl
Pedagogisk mall

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål 5
Delmål 6
Delmål till arbetsområdet:
Att se några olika tecken. ex blommor, fåglar, knoppar på träden.
Kunna namnen på några blommor.
Att beskriva några saker som händer i naturen på våren.
Aktivitet
Hur du kommer arbeta med delmålen:
Promenad Foto Genomgång
Promenad Foto Genomgång Film Sånger
Skriva och rita.