👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö/Teknik

Skapad 2022-05-19 04:35 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 5 Kemi Teknik
Inom detta arbetsområde kommer vi att lära oss atomer, molekyler, grundämne, kemiska föreningar, kemiska reaktioner, legering och mycket mer. Vi kommer dessutom att med hur vi kan med hjälp av kemi och kunskaper i kemi skydda miljön och leva mer hållbart. Vi kommer även att tillverka ett mätinstrument och med hjälp av det genomföra undersökning och mäta pH-värdet på olika lösningar.

Innehåll

 

 

Kemi och miljön/ Teknik åk 5

 

När vi har jobbat med detta arbetsområde ska du kunna följande: 

 • Berätta vad kemin handlar om och vad ett vetenskapligt arbetssätt innebär.
 • Förklara skillnader mellan atomer och molekyler.
 • Förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar"
 • Ge exempel på gemensamma egenskaper för metaller (formbara, böjliga, leder el och värme mm).
 • Förklara skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar och ge minst två exempel exempel på respektive och deras kemiska beteckning. 
 • Förklara skillnaden mellan blandningar och kemiska reaktioner med exempel.
 • Förklara vad en legering är, vad är den bra för och ge exempel på legeringar (Brons är en legering mellan koppar och tenn,  stål är en legering mellan järn och kol mm).
 • Förklara skillnaden mellan syror och baser utifrån pH-skalan/pH-värdet och även ge exempel på sura och basiska ämne.
 • Ge exempel på hur människan kan påverka miljön och den hållbara utvecklingen. Använd dig av förbrukningen mat och bränsle, utsläpp av avgaser och kemikalier och sophanteringen
 • Förstå innebörden av farosymboler som finns på förpackningar (giftigt, brandfarligt och explosivt).
 • Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem (till exempel: mediciner och vaccin, vattenrengöring mm)
 • Förklara begreppen “kompostering och återvinning”   

 

Inom detta arbetsområde kommer du även att få möjlighet att utveckla dina förmågor att:

 • Genomföra och dokumentera undersökningar.
 • Jämföra resultaten och förklara dem.
 • Använda utrustningen och följa instruktioner.

Teknik: 

Vi kommer att tillverka ett mätinstrument för att ta reda på vilka lösningar är sura respektive basiska.

Du kommer att:

 • Genomföra och dokumentera ett arbete enligt givna instruktioner.