👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utematematik

Skapad 2022-05-19 08:19 i Kristinebergs förskola Hudiksvall
Förskola
Utematematik utifrån Mattekarusellens vagnar.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Utematematik

Tidsperiod: maj-juni

Förskolans namn:Kristinebergs förskola

Grupp: Eken

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum:: 2022-05-19

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi kommer använda Mattekarusellens 11 vagnar.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Se nedan.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla förståelsen för matematiska begrepp.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Planerade aktiviteter utomhus utifrån Mattekarusellens vagnar. Barnen delas in i mindre grupper, utifrån behov, och förkunskaper. Barnen deltar aktivt i aktiviteterna och resonemangen. 
Ansvariga är vi pedagoger. 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Mallarna, Unikum och väggdokumentationer.Planeringen upprättad av: Yvonne och Anna-Lena

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18