👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster

Skapad 2022-05-19 08:27 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Bild
Man återfinner mönsterrapporteringar i flera olika Produkter. Gardiner, inslagningspapper, tapeter etc. Ditt uppdrag är att tillverka en mönsterrapport som passar till företagets inslagningspapper och gratulationskort.

Innehåll

Du behöver kort fundera på vad det är för ”företag” och hur du på ett intressant sätt kan förmedla det genom ett mönster.
Vilken ålder riktar de sig mot? (målgrupp)
Vad för slags företag är det och vad ”säljer” de?
Vilken färgkombo passar? (Tänk på att inte använda andras illustrationer utan fotografier som du kalkylerar av.

Sätt ihop flera olika delar/ objekt. Du får inte heller ha med deras logga, utan fundera på vad för saker du kan ha med som passar till deras marknadsföring.) I denna uppgift är det jätteviktigt att du namnger dina lager. Du lämnar in uppgiften i formatet AI och PDF. Samt svarar på frågor.

Företag som du kan välja att göra mönster till:
Blomsterbutik
verktygsbutik
Bokhandel
Smyckesbutik (obs, skrivaren kan inte skriva ut guld och silver)

Kommer du på en annan butik så är det självklart okej.
Svara på dessa frågor:

- Vilket företag valde du att göra mönster till?

- Varför valde du det motivet på mönstret för att koppla ihop till företaget?

- Beskriv dina val av mönster. Hur har du valt att få fram känslan i ditt mönster och till vilken målgrupp riktar du dig mot?

- Stötte du på några hinder? Om du hade gjort det igen, vad hade du gjort annorlunda?

- Hur tyckte du programmet illustrator var att arbeta med?

- Hur tyckte du dessa verktyg fungerade?

- Vad har du valt bort och vad valde du att fokusera på?

- Hur har du valt att arbeta med motivet?

Matriser

Bil
Kurskod: BILBIL0, ind val grund

Rubrik 1

F
E
C
A
Ny aspekt
Diskuterar bildens funktion
I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över bildens funktion.
Eleven relaterar sina tolkningar till bildspråkliga teorier. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över bildens funktion.
Eleven relaterar välgrundat sina tolkningar till bildspråkliga teorier. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade och nyanserade reflektioner över bildens funktion.
Ny aspekt
Diskuterar uppdraget
Eleven planerar och producerar i samråd med handledare bildprojekt på uppdrag från andra. Dessutom formulerar eleven översiktligt uppdragets budskap.
Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare egna bildprojekt liksom på uppdrag från andra. Dessutom formulerar eleven utförligt uppdragets budskap.
Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare egna bildprojekt liksom på uppdrag från andra. Dessutom formulerar eleven utförligt uppdragets budskap.
Ny aspekt
Metod
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Vidare bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Vidare bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Vidare bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder självständigt och idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer.
Ny aspekt
arbetsprocess.
Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Ny aspekt
Teknik och formspråk
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker samt med säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Ny aspekt
Diskuterar det egna arbetet - budskap
Eleven redogör översiktligt för sina intentioner med bilden samt diskuterar översiktligt i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
Eleven redogör utförligt för sina intentioner med bilden samt diskuterar utförligt i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för sina intentioner med bilden samt diskuterar utförligt och nyanserat i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
Ny aspekt
Diskuterar färg och komp
I diskussionen redogör eleven översiktligt för sambanden mellan uttryck och material, färg och komposition. Dessutom redogör eleven översiktligt för sin arbetsprocess.
I diskussionen redogör eleven utförligt för sambanden mellan uttryck och material, färg och komposition. Dessutom redogör eleven utförligt för sin arbetsprocess.
I diskussionen redogör eleven utförligt och nyanserat för även mer komplexa samband mellan uttryck och material, färg och komposition. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sin arbetsprocess.
Ny aspekt
Marknadsför sitt arbete
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över egna och andras publika presentationer.
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över egna och andras publika presentationer.
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna och andras publika presentationer.
Ny aspekt
Bedömer sitt egna arbete
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.