👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efter pandemin

Skapad 2022-05-19 08:36 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Bild
Gör en illustration som diskuterar ämnet

Innehåll

Vi har precis lämnat en pandemi och där vi har fått ändra vårt sätt att leva. Vi behövde ta ställning till flera olika aspekter för att skydda oss själva och andra. 

Ert uppdrag är att i en eller flera valfria tekniker illustrera en aspekt av hur det känns nu efter. Vad är skillnad från innan? Välj att förstärka en av känslorna kring det. Vad har ni längtar efter/ vad vi saknar. Vad vi är rädda för. Vad som händer nu framöver osv?.

Vad som ska illustreras: • Jag kan stå nära andra
 • Jag kan gå på bio/spelningar
 • Jag får äntligen träffa människor jag tycker om
 • Vardagen är mer som vanligt
 • Jag slipper undervisning hemifrån
 • Jag slipper munskydd


(Kommer du på ngt mer ställningstagande/ sätt att leva efter pandemin så kan du välja det.)

 

Teknik:

Blyerts, tusch, vattenfärg, akrylfärg, färgpennor, grafikpressen, illustrator, illustrera i photoshop, Fresco etc. OBS: Det sa ej vara fotografier med.

Blanda gärna flera tekniker.

formatet är: 21*21 cm vitt papper.


Svara sedan på dessa frågor:
(Du kan antingen skriva i ett word dokument eller filma gärna din redovisning och bifoga filmen)
Jag vill även att du bifogar din bild in i teams.

 • Vad ville du förmedla i din illustration?
 • Hur valde du att förmedla?
 • Berätta om storlek, placering etc?
 • Vad valde du bort och vad valde du att fokusera på?
 • Vilka färger valde du och varför?
 • Vad är du extra nöjd med och vad hade du velat utveckla?

 

Matriser

Bil
Kurskod: BILBIL0, ind val grund

Rubrik 1

F
E
C
A
Ny aspekt
Diskuterar bildens funktion
I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över bildens funktion.
Eleven relaterar sina tolkningar till bildspråkliga teorier. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över bildens funktion.
Eleven relaterar välgrundat sina tolkningar till bildspråkliga teorier. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade och nyanserade reflektioner över bildens funktion.
Ny aspekt
Diskuterar uppdraget
Eleven planerar och producerar i samråd med handledare bildprojekt på uppdrag från andra. Dessutom formulerar eleven översiktligt uppdragets budskap.
Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare egna bildprojekt liksom på uppdrag från andra. Dessutom formulerar eleven utförligt uppdragets budskap.
Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare egna bildprojekt liksom på uppdrag från andra. Dessutom formulerar eleven utförligt uppdragets budskap.
Ny aspekt
Metod
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Vidare bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Vidare bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Vidare bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder självständigt och idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer.
Ny aspekt
arbetsprocess.
Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Ny aspekt
Teknik och formspråk
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker samt med säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Ny aspekt
Diskuterar det egna arbetet - budskap
Eleven redogör översiktligt för sina intentioner med bilden samt diskuterar översiktligt i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
Eleven redogör utförligt för sina intentioner med bilden samt diskuterar utförligt i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för sina intentioner med bilden samt diskuterar utförligt och nyanserat i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
Ny aspekt
Diskuterar färg och komp
I diskussionen redogör eleven översiktligt för sambanden mellan uttryck och material, färg och komposition. Dessutom redogör eleven översiktligt för sin arbetsprocess.
I diskussionen redogör eleven utförligt för sambanden mellan uttryck och material, färg och komposition. Dessutom redogör eleven utförligt för sin arbetsprocess.
I diskussionen redogör eleven utförligt och nyanserat för även mer komplexa samband mellan uttryck och material, färg och komposition. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sin arbetsprocess.
Ny aspekt
Marknadsför sitt arbete
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över egna och andras publika presentationer.
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över egna och andras publika presentationer.
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna och andras publika presentationer.
Ny aspekt
Bedömer sitt egna arbete
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.