👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Join the Quest, Let's read

Skapad 2022-05-19 09:33 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 4 – 6 Engelska
Chapter 4, Let's read. Different texts, for example folktales and comics. Language work prepositions for time and place. Who or which.

Innehåll

1. Förväntat resultat

Eleverna utökar sitt ordförråd. Det blir ord från sagor, serier och bibliotek. 

Eleven återberättar eller dramatiserar någon text.

Eleven kan ange tid och plats för olika vardagliga händelser. 

 

2. Undervisning och övning

Textbook p. 126-141

Workbook p. 70- 91

Grammar company https://sliplay.se/member/play/products/863295-the-grammar-company-who-or-which

Övningar på "Kahoot"

 

3. Examinationsuppgifter

Eleven redovisar en muntlig sammanfattning eller dramatiserar i grupp. 

Skriftligt test på prepositioner och relativa pronomen who or which. 

4. Bedömning

Jag bedömer elevernas arbetsinsats i klassrummet genom att de deltar aktivt i de olika övningarna. Kunskaper om orden i kapitlet bedöms och de skriftliga testerna utgör underlag för hur eleven kan formulera meningar.