👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning & boksamtal "Den blomstertid nu kommer"

Skapad 2022-05-19 09:38 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Vi läser/lyssnar på samma ungdomsbok som är skriven av en författare som också är lärare. Medan du läser svara du på en fråga till varje kapitel. Tänk på att det finns inga direkta svar när man läser en skönlitterära bok utan det är din tolkning av innehållet. Sist ska du sitta i en grupp och genomföra ett boksamtal utifrån frågor ni får.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Vi läser/ lyssnar på en bok och har sedan boksamtal. Under tiden du läser svarar du på frågor som du har som stöd i ditt samtal. Samtalet sker i grupp som ska filmas.

Innehåll

Tidsplan: v 15-22

Läsa på egen hand under lektionstid.

Kunna ev lyssna på boken.

Svara på frågor efter varje kapitel.

I grupp genomföra ett samtal kring bokens innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Läsning & boksamtal "Den blomstertid nu kommer"

Når ej målen
E
C
A
Läsförståelse
Utifrån svar på frågor samt i boksamtalet visade du inte att du tagit till dig av innehållet i texten.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Inte visat att du kunde tala om boken
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Tala, lyssna och samtala
Behöver visa att du kan samtala och diskutera och framföra egna åsikter tydligare.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Språkliga strategier (muntligt)
Behöver kunna tala/resonera tydligare för att göra dig förstådd.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.