👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Matematik

Skapad 2022-05-19 09:49 i Testförskola 1 Göteborgs Stad
Ett temaarbete kring matematik
Förskola
Ett temaarbete kring matematik

Innehåll

 

Syfte:

Att få ökad förståelse kring begreppen längd, mängd och vikt.

Innehåll/arbetssätt:

Att på ett praktiskt sätt med hjälp av bland annat naturen och dess innehåll lära sig mer om de olika begreppen längd, mängd och vikt. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18

Matriser

Matematik-siffror-antal

siffra
känner igen och namnger siffran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
antal
Kan räkna antal
!=ett
!!= två
!!!=tre
!!!!=fyra
!!!!!=fem
!!!!!!=sex
!!!!!!!=sju
!!!!!!!!=åtta
!!!!!!!!!=nio
!!!!!!!!!!=tio
!!!!!!!!!!!=elva
!!!!!!!!!!!!=tolv
!!!!!!!!!!!!!=tretton
!!!!!!!!!!!!!!=fjorton
!!!!!!!!!!!!!!!=femton
!!!!!!!!!!!!!!!!=sexton
!!!!!!!!!!!!!!!!!=sjutton
!!!!!!!!!!!!!!!!!!=arton
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nitton
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=tjugo