👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP läs- och hörförståelse

Skapad 2022-05-19 10:38 i Almåsgymnasiet A Borås Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
Här ser du ditt resultat på NP läs- och hörförståelsen

Matriser

Eng
NP läs- och hörförståelse

F
E
D
C
B
A
Förståelse av engelska i tal och skrift
Kriterierna för E är inte uppnådda.
Du lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang. Du läser, förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt formulerade texter av olika slag.
E och större delen av C är uppnått.
Du lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang. Du läser, förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i tydligt formulerade texter av olika slag.
C och större delen av A är uppnått.
Du lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang. Du läser, förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i tydligt formulerade texter av olika slag.