👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och återvinning/återbruk

Skapad 2022-05-19 10:44 i Skebo skola Norrtälje
I detta arbetsområdet kommer du att lära dig mer om sopor och källsortering och om hur detta påverkar vår miljö.
Grundskola 1 – 3 Teknik NO (år 1-3)
Vad händer med våra sopor när vi slänger dem? Kan man slänga alla sopor på samma ställe? Kan man återanvända sopor?

Innehåll

Syfte

Syftet är att lära sig mer om källsortering och återvinning.

Mål

 Du ska veta hur sopor källsorteras.

Skapa en leksak av återvunna förpackningar.

Så här kommer vi att arbeta

 • Ser filmer och diskuterar om plast, papper, metall och glas.
 • Samtalar kring hur vår sophantering påverkar miljön.
 • Du tillverkar en skapelse av sopor. (Båt)
 • Du utvärderar och redovisar ditt arbete för dina klasskamrater.

 

 

Bedömning

Du ska visa att du kan sortera sopor och veta varför vi sorterar.

Du ska redovisa din skapelse gjord av återvinningsmaterial.

 

 

Uppgifter

 • Ta en bild på din leksak

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3