👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråka smartare

Skapad 2022-05-19 12:02 i Vasaskolan Ludvika
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Alla hamnar vi i konflikter. Men hur kan vi bråka smart för att undvika att det blir värre? Vi lär oss olika konfliktstilar och diskuterar hur vi kan vara mot varandra i en konflikt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Enligt vår läroplan, avsnittet skolans värdegrund och uppdrag, står det att skolan ska arbeta med detta: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att gestalta, prata och diskutera olika roller, exempel och historier. 

Vad som kommer att bedömas:

Din medverkan i diskussioner.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att medverka muntlilgt och genom gestaltning, på lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO