👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moral och etik 9an 2022

Skapad 2022-05-19 11:45 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 9 Religionskunskap
Moral och Etik

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen kommer att handla om

Du ska ha kunskap om

 • olika sätt att se på människan som tex materialistisk människosyn, humanistisk människosyn och religiös människosyn.
 • begreppet existentialismen
 • begreppen filosofi och religion
 • några religiösa och filosofiska tankar kring människans fria vilja
 • några religiösa och filosofiska tankar kring vad vi anser vara gott och ont
 • några religiösa och filosofiska tankar kring döden
 • några religiösa och filosofiska tankar kring begreppen etik och moral
 • begreppen regeletik, resultatetik och sinnelagsetik
 • hur man kan resonera, analyser och argumenter kring olika filosofiska och religiösa problem och frågeställningar
 • vad som avgör hur man tar ställning i olika filosofiska och religiösa problem och frågeställningar

Arbetssätt

Du kommer att få ta del av föreläsningar, genomföra ett skriftligt läxförhör samt arbeta med olika arbetsuppgifter enskilt och i grupp. Dina förmågor kommer att bedömas i samban med att du under arbetets gång redovisar dina olika uppgifter muntligt och skriftligt.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9