👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner förskolan Östermalm

Skapad 2022-05-19 11:57 i Förskolan Östermalm Umeå
Hur och varför vi arbetar med traditioner på förskolan Östermalm
Förskola
Traditioner över hela året på förskolan Östermalm. Gamla traditioner och nya

Innehåll

 Mål: 

 • Vad vill vi att barnen ska ha utvecklat?
  * På lång sikt : En känsla av gemensamhet. Att vi bevarar olika traditioner och implementerar nya
  * På kort sikt . Glada upplevelser som vi delar med varandra skapar gruppstärkande känsla
 • Progression Att barnen känner ett större engagemang i förskolan. Att barnen får ett utökat kunnande i gamla traditioner och nya

 

Undervisningsaktiviteter:

 • Vilken barngrupp riktar sig planeringen till? Till alla barn på förskolan
 • Vad ska göras i planerade aktiviteter? Olika aktiviteter beroende på vilken tradition dom firas
 • Vad ska göras i vardagen i rutinsituationer och i spontant uppkomna aktiviteter: Vi vill göra barnen delaktiga i förberedelser, vi vill ha samtal om det som kommer att hända och det som hänt. Återskapa med olika skapande tekn

Dokumentation (stöd för minnet)

 • Vad ska dokumenteras? Det vi gjort, vad som hänt, barnens reflektioner och utvärdering av traditioner
 • Hur ska personalen dokumentera?
  *Lärloggar genom film och foto, papper/penna, observationsprotokoll.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18