👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HumSam 6: Framtiden? 20c

Skapad 2022-05-19 13:31 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Vad har vi lärt oss om ledarskap, motivation och vetenskapliga metoder? Och vad tar du med dig?

Innehåll

Moment 6: Framtidsperspektiv

Syfte:

Syftet med momentet är att försöka reflektera över dina kunskaper idag och vad du tar med dig och vill utveckla framöver.

Mål:

Målet för momentet är att du utvecklar/visar att du

 • har fördjupade kunskaper inom ledarskap och motivation
 • kan bearbeta, analysera och diskutera dessa i förhållande till dig själv, till arbetsmarknaden, och till ett vetenskapligt förhållningssätt
 • kan använda begrepp, metoder och teorier om ledarskap och medarbetarskap,
 • kritiskt förhållningssätt
 • kan använda teorier/metoder i ett praktiskt sammanhang och
 • kan presentera resultat och diskussion.

Metod

Läsa individuellt, självständig uppgift.

Uppgift:

Din uppgift är att i muntligt samtal med mig reflektera över kursen. Här finns flera lager att diskutera: dig själv, medarbetare, ledare, motivation, teorier etc. Det handlar om att sammanfatta det som fastnat och det som du vill jobba vidare med.

Lättast är att utgå från läroboken och de uppgifter vi haft under året.
I samband med detta läser vi också lärobokens sista kapitel, s. 127-146.

Bra frågor att utgå ifrån kan vara:

 • Vad känns viktigt? Vad känns helt oviktigt? Varför?
 • Vad har du utvecklat? Vad har inte ändrat alls? Varför
 • Hur vill du fortsätta nästa år? I framtiden?
 • Hur bör jag/vi på sam-beteende tänka/fortsätta?

 

Redovisningsform:

Muntlig redovisning i seminarieform för de som är färdiga med allt annat i kursen. Detta en individuell uppgift, så du behöver tala för dig själv. Helt ok att ha stödord med, och vi pratar på lektionerna.

 

Uppgifter

 • HumSam 6: avslutningsreflektion

Matriser

Hum
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Balans, obalans och stress

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav 1
Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt enkla samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Kunskapskrav 2:1
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar enkla slutsatser om resultat och valda metoder.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.
Kunskapskrav 2:2
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
Kunskapskrav 3
Eleven tillämpar med viss säkerhet och i samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med viss säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Kunskapskrav 4
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som till viss del är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av någon relevant uttrycks- och presentationsform.
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som i huvudsak är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av några relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Eleven presenterar med säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som är väl anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av flera relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Kunskapskrav 5
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.