👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Very Hungry Caterpillar

Skapad 2022-05-19 14:04 i Mörtviksskolan Huddinge
Utifrån en skönlitterär bok ska du lära dig veckans dagar, namnen på olika frukter. Du lär dig även vissa begrepp relaterat till fjärilens livscykel på engelska.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Bild Engelska
Vi arbetar med boken "The Very Hungry Caterpillar" skriven av Eric Carle.

Innehåll

Förmågor som tränas:

 • förstå innehållet i talad engelska
 • kommunicera på engelska
 • förstå och göra sig förstådd på engelska

 

Mål med projeket: 

Du ska kunna:

 • Du ska förstå en enkel berättelse muntligt berättad
 • Veckodagarnas namn på engelska
 • Använda och förstå några tidsuttryck på engelska t ex today, yesterday
 • Använda och förstå ord för frukter och mat på engelska
 • Återberätta handlingen i sagan på både svenska och engelska
 • Läsa din egen bok om "The Very Hungry Caterpillar" på engelska

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • se på filmen "The Very Hungry Caterpillar"
 • högläsa boken "The Very Hungry Caterpillar"
 • öva på att återberätta handlingen på engelska med hjälp av bilder och text 
 • arbeta med och rita en egen bok om "The Very Hungry Caterpillar"
 • kommunicera på engelska i par och/eller mindre grupp med bilder som stöd.

 

Bedömning - Du bedöms fortlöpande under lektionernas gång

Du visar din kunskap genom att:

 • vara delaktig på lektionerna och göra arbetsuppgifterna
 • prova på att prata engelska
 • läsa din egen bok om "The Very Hungry Caterpillar"
 • återberätta sagan i par eller liten grupp.

Huvudfokus för detta projekt är den muntliga engelska uttrycksförmågan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6