👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri Vt-22 År 8

Skapad 2022-05-19 14:30 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 8 Matematik
Kvadrater, rektanglar, rätblock och cylindrar. Vad är det? Vad är omkrets och area och hur man man räkna på det? Geometriska kroppar har en volym, hur får jag reda på den? Detta är något av det vi tar upp på detta område.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att blanda arbetssätt. NI kommer att arbeta i grupper där alla arbetar med samma uppgift. Vi kommer att ha gemensamma teoretiska diskussioner där ni hjälper till med exempel och uträkningar och ni kommer att arbeta på egen hand med att träna. I läxa kommer ni oftast att ha som uppgift att göra klart och befästa det vi arbetat med i skolan så att du känner dig säkrare.

Träna gör du via material du får av mig i form av stenciler samt på NOMP och ibland även på matteappen.

Målen för området är dessa:

Grundnivå

 • Kunna mäta vinklar och beräkna vinkelsumma i månghörningar
 • Kunna beräkna omkrets och area på följande geometriska former  
  • Kvadrat
  • Rektangel
  • Triangel
  • Cirkel
  • Romb
  • Parallellogram
 • Enklare sammansatta figurer (tex en triangel och rektangel som sitter ihop)  
 • Beräkna volymen på en kub, cylinder, prisma och rätblock
 • Kunna beräkna begränsningsarea på enklare kroppar (rätblock och kub).
 • Kunna utföra enklare enhetsomvandlingar, ex m till dm, kubikdecimeter till liter mm
 • Kunna lösa enklare geometriproblem

 Fördjupningsnivå

 • Kunna beräkna vinklar utan gradskiva på olika typer av figurer.
 • Kunna beräkna omkrets och area på alla typer av figurer.
 • Beräkna volymen på alla typer av geometriska kroppar.
 • Kunna beräkna begränsningsarea på olika geometriska figurer.
 • Förstå kopplingen mellan dimension och enhet inom geometri
 • Kunna utföra enhetsomvandlingar när det gäller  längd-,  area- och volymenheter
 • Kunna lösa svårare problemlösningsuppgifter.

 

I classroom har du en lite mer detaljerad lista med mål med exempel till varje mål i form av en presentation. Denna fylls på under arbetets gång. E-nivåerna mer mer detaljerade än de högre nivåerna då de handlar mycket mer om kombinera olika sätt att räkna beroende på uppgiftens innehåll. På högre nivå krävs även att du kan använda dig av "gamla" kunskaper från tidigare områden.

Bedömning

Under lektionerna tränar vi på det vi ska kunna. Vi lägger ibland in avstämningar under arbetets gång för att veta vad vi behöver titta på igen. När det är bedömningstillfälle kommer ni att veta detta. Det är dock viktigt att du deltar aktivt under träningen för att du ska ha bra förutsättningar vid bedömningen.

Vecka 20 har vi en E-diagnos och tisdag vecka 22 avslutar vi området med ett bedömningstillfälle då en matris för området fylls i (E-A). Efter E-diagnosen kommer vi denna gång inte att kunna dela upp oss utan ni får arbeta med uppgifter på den nivå ni känner att ni behöver efter att ni gjort diagnosen.

Denna gång kommer vi inte att bedöma enskilda förmågor utan titta på resultaten som helhet och ge en områdesbedömning. Provet att uppbyggt så att du visar lite av de flesta förmågor.

Kunskapskrav

Kunskapskraven finns i den matris som är bifogad i denna planering. När vi är klara med området kommer jag att fylla i den för att visa på vilken nivå du befinner dig på olika förmågorna.

Efter första E-avstämningen fyller vi i en mindre matris bara för att visa på om du behöver arbeta vidare med basnivå eller du kan gå vidare till fördjupning.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Områdesbedömning Geometri vt-22

Ännu ej visat tillräckliga kunskaper på området.
E
D
C
B
A
OMRÅDESBEDÖMNING