👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden- VT 2022

Skapad 2022-05-20 09:13 i Ankarskolan Varberg
Ett arbetsområde där vi lär oss mer om vad som hände i Sverige under 1500-talet.
Grundskola 5 Historia
Det finns många spår av vasatiden i dagens Sverige. Varför är det så? Vi lär känna Gustav Vasa och hans söner och hur de påverkade historien.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att lära dig mer om Gustav Vasa och hans söner och hur Sverige styrdes under 1500-talet. Du kommer att få möjlighet att analyserar förändringar som skedde under den här tiden. 

Genom att läsa texter, se på film och få ta del av genomgångar kommer du få möjlighet lära dig mer om den här tiden.  Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper under lektionerna i form av arbetsfrågor och klassdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6