👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning

Skapad 2022-05-20 09:24 i Svanberga skola Norrtälje
Ett av kunskapskraven är att du ska klara av att genomföra en muntlig framställning.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under detta arbetsområde kommer du att få göra en muntlig framställan under arbetsområdet: Efterkrigstiden Samarbete med So.

Innehåll

Syfte

Arbetsuppgiften handlar förebilder och viktiga händelser efter 2:a världskriget, du får förslag men kan också göra ett eget val. Du ska hålla en presentation där du redogör för händelsen och/eller hur den här händelsen har spelat en viktig roll. Använd Powerpoint när du redovisar. Tänk på att:

* Du motiverar ditt val

* Berättar om din förebild/händelse så att alla kan förstå vem/vilka/vad du pratar om

* Du har en röd tråd i ditt berättande

* Tala så fritt som möjligt, använd Powerpoint

* Se till att du har kontakt med publiken/åhörarna.

Förslag:

Se LPP efterkrigstiden

För bedömning se matrisen.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömning av muntlig presentation

Ej godtagbart
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Inledning
Det presenterades inte.
Mycket kortfattad.
Tydligt presenterad
Tydlig och intresseväckande inledning som förklarar vad presentationen kommer att handla om och varför..
Röst
Svag eller pratar snabbt.
Oftast tydlig. Ibland svag röst eller pratar snabbt.
Tydlig men något enformig.
Tydlig och varierat tonläge, för att åhörarna inte ska tappa intresset.
Ögonkontakt
Tittar oftast ner i papperen/ipad.
Tittar upp för det mesta.
God kontakt med publiken.
Mycket god kontakt med publiken.
Manus
Läser direkt från manus.
Läser ibland. Berättar för det mesta.
Berättar och har manus som stöd ibland.
Berättar med flyt och kan det mesta utantill.
Språk
Talar kortfattat och har ett torftigt ordförråd.
Använder vardagliga uttryck. Försök till variation.
Har ett varierat ordförråd.
Har ett stort ordförråd som används på ett varierat sätt.
Innehåll
Mycket kortfattat så att det inte blir någon tydlig röd tråd. Har svårt att svara på följdfrågor pga litet innehåll.
Kortfattat men har med om alla punkter. Den röda tråden blir något tydlig. Kan svara på några följdfrågor då innehållet är något mer omfattat.
Berättar tydligt om alla punkter. Genom att innehållet är mer gediget så kan du svara på följdfrågor.
Intresseväckande och fina övergångar mellan punkterna. Det blir inte så många frågor då innehållet är tydligt och gediget.
Kroppshållning
Visar ingen medvetenhet på betydelsen av kroppshållning.
Visar liten medvetenhet på betydelsen av kroppshållning. Använder sig av någon position.
Visar god medvetenhet på betydelsen av kroppshållning. Använder sig av några positioner.
Visar mycket god medvetenhet på betydelsen av kroppshållning. Använder sig av flera positioner vid väl valda situationer för att åhörarna inte ska tappa intresset/uppmärksamheten.
Helhet
Lite förberett men inte tydligt genomfört. Åhörarna tappar fokus relativt snabbt.
Förberett och tydligt genomfört. Åhörarna håller inte fokus på dig hela tiden.
Väl förberett och väl genomfört. Åhörarna håller fokus på dig hela tiden.
Intressant och lärorikt. Publikvänligt. Åhörarna blev tagna av ditt framförande.