👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar åk 4

Skapad 2022-05-20 09:33 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Teknik
Hur kan man bygga broar så de håller för alla de olika påfrestningar de utsätts för, som rusningstrafik och kraftiga vindar? Vilka olika konstruktioner finns av broar?

Innehåll

Period - v. 20 - v. 22

 

Arbetssätt - Se film, läsa texter göra egna power points med fördjupning om en bros konstruktion..

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde 

Teknik (åk 4–6)

Tekniska lösningar

• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda,

till exempel hus och broar.

• Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och

deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila

konstruktioner.

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska

lösningar.

 

Ord- och begreppslista över ämnesspecifika ord och begrepp

 

byggnadsverk

bropelare

brospann

konstruktion

balkbro

viadukt

valvbro

akvedukt

bågbro

stödyta

hängbro

brobana

snedkabelbro

brofäste

 

Utvärderingsformer 

 

Redovisning av din power point om din valda bro och reflektion kring konstruktionen.

 

v. 20 Intro LPP, film "Vi lär oss om broar", sli.se, 13 min

 

v. 21 uppstart av eget arbete om en bro i världen - power point

 

v. 22 redovisningar

 

Kunskapskrav 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
    Tk  E 6
  • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
    Tk  E 6
  • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
    Tk  E 6