👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text vt-22

Skapad 2022-05-20 09:34 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva en berättande text. Du ska använda dig av miljö- och personbeskrivningar. Tänk på att skriva med början, mitt och slut.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med berättande text. Du kommer att få arbeta både själv och tillsammans med andra. Vi kommer att jämföra texter och göra övningar. 

Matriser

Sv SvA
Berättande text.

På väg mot...
E
C
A
Skriva texter
Du visar att du kan använda dig av språkregler både när det gäller skrivregler och meningsuppbyggnad. Det gör din text lätt att läsa och följa med i.
Du behöver öva på skrivregler. Du måste använda stor bokstav och punkt. Du behöver tänka på din meningsuppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Du visar att du kan skriva en berättande text som har början, mitten och slut. Du gestaltar människor och miljöer.
Du behöver öva på att skriva berättande texter. Du måste följa strukturen för en berättande text. Du måste gestalta människorna och miljöerna i dina texter.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.