👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oceanen Korallen projektplanering-22trala Östermalms förskolor

Skapad 2022-05-20 09:38 i 103611 Förskolan Oceanen Stockholm Östermalm
Förskola
Vi har gemensamt på Förskolan tagit ett beslut om att fördjupa oss i frågor gällande kroppen läsår 21/22. Detta utifrån att barnen visat intresse för kroppens delar och var de sitter som tex. huvudet, armarna, benen mm. Kroppen är ett brett område att utforska, bla, annat att öka på barnens språkutveckling med kroppensånger, ramsor, böcker om kroppen mm. Vi kommer att ha olika rörelseprogram med pulshöjning för att öka barnens känsla för fysisk aktivitet och kroppens välmående.

Innehåll

Syfte  

Att barnen ska få en ökat kunskap om Kroppens anatomi och varför det är viktigt att röra på sig. Att öka på barnens språkutveckling genom att lära sig vad de olika kroppsdelarna heter

Vi vill med projektet arbeta tillsammans med barnen utifrån deras undringar och intressen.

Alla barn får delta i utforskandet och lärandet på sitt eget sätt utifrån sina förutsättningar tillsammans med andra barn och oss vuxna.

 

Tillsammans vill vi också öka intresset för kroppens anatomi och varför det är viktigt att röra på sig. Även lyfta frågor som Vad händer med maten i Kroppen? Vad andas man med? Hur många fingrar och tår har man? Vad har vi för sinnen?

Alla ska få känna att de har någonting att tillföra utifrån sina intressen, egenskaper och kunskaper och att allas delaktighet är viktig. Projektarbetet ska även ge barnen inflytande över sin vistelsetid på förskolan genom att barnen medverkar i projektet.

 

Pedagogisk miljö och material

Fokusområden i projektarbetet

Språk

Språk och symboler ses som ett verktyg för barnens lärande i projektarbetet.Projektet används aktivt för att barnen ska lära sig nya ord och begrepp. Barnens språkliga medvetenhet främjas, liksom deras intresse för symboler. Hur planerar vi för detta i vårt projektarbete? Genom sång, ramsor, läsa böcker och dagliga samtal. 

 

Fysisk aktivitet 

Vi kommer att ha rörelse efter olika program som att vara olika djur, röra på sig på olika sätt. Besöka skog och mark och våra parklekar i vårt närområde. Vi vill att barnen ska lära sig att ha kroppskontroll och förstå koordination och vikten av att övning ger färdighet. Vi kommer uppmuntra till att pröva själv och sen kunna reflektera över sitt resultat av Kroppens färdigheter.

 

 

Läroplansmål:

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

 

Reflektion

 

Vi dokumenterar projektet genom att ta bilder på barnens görande och utforskande. Vi använder oss av observationsunderlag för att skriva ner vad barnen säger, gör och funderar över. Med hjälp av detta reflekterar vi tillsammans med barnen och mellan oss pedagoger och gör dokumentationen pedagogisk. Reflektionen med barnen sker både spontant och planerat. Spontant då barnen tittar på bilder vi har uppsatta på väggarna. Planerat när vi projicerar bilder och filmer från projektet på väggen. Vi pedagoger analyserar processen under gemensam reflektionstid i arbetslaget (varannan vecka) samt vid den enskilda pedagogiska utvecklingstiden. Hur har det gått? Behöver vi förändra något?