👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grafisk kommunikation: Piffa D-huset

Skapad 2022-05-20 09:55 i Christian 4:s gymnasium Kristianstad
Gymnasieskola Bild
Eleverna ska göra förslag på fönsterdekor och skyltar till d-huset och centralskolan-området.

Innehåll

Piffa D-huset: Att göra 

Ha en röd tråd genom alla era skyltar. Använd samma/liknande design, layout och bilder till alla skyltarna när det kommer till bilder, färger och typsnitt!

Upphovsrätt! Ni måste skapa era bilder/motiv/objekt själva! Inte ta från nätet. Därför det är viktigt att ni visar på arbetsprocessen

 

 1. Skylt vid ingång till området (storlek 1500mm*950mm)

Visa med bilder att det är grundskola, förskola samt gymnasium med inriktningar bild, media, frisör. 

Informera om de olika byggnaderna på området: A-hus, B-hus, Idrottshall, D-hus 

 

 • A-hus:  

Expedition 1a vån.  Centralskolan Vån. 1-3

 • B-hus: 

Centrals förskola: 1a vån. Centralskolan: vån.2-3

 • C-hus: 

idrottshall 

 • D-hus: 

Centralskolan matsal Bottenpla, C4-gymnasiet Vån.1-2 

 • Karta och överblick över husens placering

 • Kommunens logga eller text på skylten (finns på classroom)

 
 1. skylt utanför d-huset (1000mm*700mm)

 • D-hus: 

Bottenplan:Centralskolan matsal 

Vån.1: C4-gymnasiet frisör samt bild & Form

Vån. 2: C4-gymnasiet Bild & Form samt Media

 

 1. skylt ingången/trapphus inne i d-huset (storlek och form= valfritt)

D-hus: 

Bottenplan:Centralskolan matsal 

Vån.1: C4-gymnasiet frisör samt bild & Form

Vån. 2: C4-gymnasiet Bild & Form samt Media 1. Skylt till Frisörernas kundingång (storlek 1500mm*950mm)

Ska stå: C4 Frisör Kundsalong 

 

  1. Fönsterdekor D-huset (storlek: 300mm i diameter)

         

 • C4 Bild & Form

 • C4 Media

 • C4 Frisör
Dokumentation av arbetsprocessen!

 • Ta bilder under ert arbete! Under lektioner och efter lektioner. Steg för steg! Spara i er mapp på driven. Detta för att jag ska se arbetsflödet, ni ska beskriva detta i efterhand och kan även använda det i er pitch/presentation

 

Pitcha/presentera/sälja in ditt förslag!Matriser

Bil
Grafisk kommunikation: Piffa d-huset

Grafisk kommunikation: Piffa D-huset

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Process och produktion
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program.
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program.
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med säkerhet och med god teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program.
Visualisera idéer
Har ett tydligt budskap/bildspråk i sin färdiga produkt som följer syftet med uppgiften. presentation: Lyckas visa på sin tanke/idé med sina grafiska produkter
Använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Eleven för ett enkelt resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
Använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Eleven för ett välgrundat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
Använder med säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Eleven för ett välgrundat och nyanserat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
Bedöma egen förmåga (självbedömning)
Beskriv din arbetsprocess och slutresultat. Ge konkreta exempel, beskriv, reflektera, analysera och kritiskt granska.
Eleven redogör översiktligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven översiktligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet.
Eleven redogör utförligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven utförligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet. I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet samt ger förslag på hur resultatet kan förbättras genom förändrad process och förändrat arbetssätt. I diskussioner och resonemang använder eleven med säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.
Redogöra arbetsflöde
Eleven redogör översiktligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven översiktligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig.
Eleven redogör utförligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven utförligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.