👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ansvarstagande åk 2 Borgslyckan ht-22

Skapad 2022-05-20 10:10 i Tollarps skola Kristianstad
Ansvarstagande
Fritidshem
Arbetsområde - Ansvarstagande mellan Augusti och September.

Innehåll

Konkretiserade mål

 

Ta ansvar för vår gemensamma inomhus- och utomhusmiljö, där vi är rädda om våra saker och plockar undan efter aktiviteter.

Skapa gemensamma regler för hur vi beter oss i inomhus och utomhusmiljö

Känna till rättigheter och skyldigheter i naturen

Eleverna ska kunna påverka och vara delaktiga i fritidshemmet utifrån ålder och mognad.

 

Få kunskap om demokratiska värderingar, i sammanhang som är bekanta för eleverna och få kunskap om hur gemensamma beslut kan fattas.

Syfte

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva. Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling

 

Metod

 

Skapa trivselregler. Diskutera hur den gemensamma miljön ska hanteras inomhus och utomhus på fritids.

Lära sig om Allemansrätten

Diskutera hur man kan påverka, vara delaktig på fritidshemmet.

 

Diskutera vad ett majoritetsbeslut är och genomföra omröstningar kring olika val på fritidshemmet.

 

Dokumentation/Utvärdering

Genom samtal om framgångsfaktorer och utmaningar samt via utvärderingsmall

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Fritidshem
 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  Fritidshem
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Fritidshem
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Fritidshem
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Fritidshem
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Fritidshem  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Fritidshem  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Fritidshem  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Fritidshem  -