👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Rödklövern juni

Skapad 2022-05-20 10:40 i Skogsgläntans förskola Borås Förskola
Förskola
Vårt systematiska kvalitetsarbete, med fokus på tillgängliga lärmiljöer.

Innehåll

Reflektion och analys

 

Läoplansmål väljer vi längst ner. 

Förväntande effekter kommande månad

Att barnen ser samband i naturen när vi odlar. Se ett frö växa till en planta samt vad behöver vi för att få ett frö att gro.

- Att barnen får följa grodans och fjärilens livscykel.

 

 

Veckoreflektion v. 22

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

Utsläpp av grodorna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insekter- fånga och se olika insekter, vad de heter osv.

 

 

 

 

 

Nya lärmiljöer ute- snickarvrå och vattenbalja.

Både barn och vh har varit mycket intresserade och delaktiga i detta arbete med grodans livscykel. Vh har t.o.m frågat och om de kan få gå in och titta på dem vid flera tillfällen under dessa veckor vi haft "grodorna". Det tycker vi är väldigt roligt - att  få till ett "bättre" föräldrasamarbete/delaktighet.

 

 

Eftersom barnen visat stort intresse för och engagemang till att fånga och lära sig mer om olika insekter har vi tagit fram olika faktaböcker, tittat på utbildningsfilm från UR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta fram äggoskåp tillsammans med barnen för att se hur insekterna på nära håll.

 

..

 

 

Veckoreflektion v. 23

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

Tittat mer på olika insekter.

 

 

Flyta sjunka - fysik

 

 

Nya lärmiljöer ute- snickarvrå och vattenbalja.

 

Fjärilsutsläpp

Vi är aktiva i barns utforskande av insekter. Fler och fler barn blir intresserade av att fånga småkryp.

 

 

Detta arbete känner flera barnen igen och kan begreppen flyta /sjunka. Enkelt arbete som barnen kan sitta med länge och koncentrera sig.

 

Vi har inte hunnit använda dessa lärmiljöer så mycket - vikarier

 

 

 

 

 

 

 

Tänker på att använda begreppet ytspänning och ev. göra fler experiment inom detta område.

 

 

 

 

Fortsättning följer...

 

 

Veckoreflektion v. 24

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

Snickarvrå

 

 

 

 

 

 

Vattenbalja utomhus

 

 

 

 

 

 

 

Äggoskop

Vi har inte fått till snickeri med barnen alls. p.g.a annat som behövt göras ,ex.  personalbrist osv. Barnen har inte heller efterfrågat detta.

 

Denna miljö har varit populär bland våra men även bland prästkragens barn. Vi behöver förtydliga för både barn och vuxna vad man leker med i denna miljö, antalet barn osv. 

 

Barnen har tittat närmare på hur olika naturfynd ser ut på nära håll. Fascinerande tyckte barnen som använde äggosskopet. Wow, var ett ord som användes mycket.

Vi ser om vi kan skriva ut bilder på ex. byggnader osv. för inspirera. Detta arbetet fortsätter vi med till

 

 

 

Vi skriver ut bilder för att förtydliga miljön.

 

 

 

 

 

 

Vi tänker på att ta ut äggoskopet oftare när vi är ute på gården.

 

 

Veckoreflektion v. 25

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

Vattenbalja - bilder - tecken för att förtydliga

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjärilspyssel och annat skapande utomhus.

Nu har vi satt upp bilder för att förtydliga för både personal och barn och det har fungerat bra. Ett populärt ställe för barnen att leka rollekar, både för rödklöverns och prästkragens barn.

 

 

Vi har inte hunnit med att pyssla något fjärilspyssel. Lite väl optimistiska eftersom det ska avslutas och packas och städas. Däremot har barnen målat på plexiglaset och vi haft vattenaktiviteter ute i värmen.

Vi lägger i lite snäckor och andra saker för att se vad som händer.

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer inte att starta fler projekt nu innan semestern utan lägga tiden på att städa och röja undan.

 

 

Månadsanalys

Vad resulterade det  i? (Utgå från veckoreflektionerna) 

 

 

Barnen har sett frö växa till planta och vi har även skördat. Rädisorna hann vi skörda innan semestern. Det var några som tyckte att det var gott men starkt. Barnen har varit väldigt engagerade i att vattna så fort vattenslangen eller vattenkannan kommit fram. De flesta barn vet att frö och plantor behöver sol och vatten för att kunna växa - Vi har haft frön och  plantor som inte fått något vatten och då vi upptäckt att de ej vuxit/ eller vissnat. "Att synliggöra fotosyntes för barn är svårt eftersom det är abstrakt. Istället kan man titta på delar av det, till exempel vad behöver en växt för att leva."

De flesta barnen har fått  med sig mycket när vi haft grod -och fjärilstemat. Bland annat fått en  större förståelse över olika livscyklar och att vi måste vara rädda om vår miljö och allt levande, att allt finns av en anledning, ingår i varandras näringskedja. Vi har även diskuterat vad som skulle hända om vissa insekter och djur dör. "Näring och energi vandrar från en växt till en växtätare och kanske vidare till en köttätare. Den här processen kallas för näringskedja:" (Plattform för naturvetenskap och teknik, Borås stad).

Flera har utvecklat ett stort intresse för småkryp över lag och även artkunskap. När barnen ex. hittat en larv, fjäril eller skalbagge har de direkt frågat vad den heter, vilken art. osv. 

Till hösten ska det bli spännande att se om intresset håller i sig, då vi har många nya barn.

 

Mycket av tiden i juni har gått åt till att avsluta olika projekt för och med barnen, plocka undan och städa inför en ny termin.

 

Hur går vi vidare?

Till hösten kommer vi att fortsätta med planteringarna  och skördar det som finns kvar, bland annat potatisen.

Vi har en ny barngrupp och kommer att behöva lägga mycket tid på att presentera lärmiljöer, även att skapa nya efter gruppens behov och intresse. Vi försöker göra iordning flera lärmiljöer där de kan samarbete, öva på turtagning, visa hänsyn och respekt och lära av varandra.

 

Mål kommande månad

 

 

 

Förväntade effekter kommande mål

 

Att barnen ser samband i naturen när vi odlar. Se ett frö växa till en planta samt vad behöver vi för att få ett frö att gro.

En trygg barngrupp, att barnen vet hur man gör med de olika arbeten i lärmiljöerna.

Goda kamrat relationer

 

 

Utvärdera aktiva åtgärder och kränkande behandling!

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18