👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVAIMA1+2 - Delmoment 6 - Instruerande och förklarande texter. V. 21-23

Skapad 2022-05-20 10:35 i Campus Backa Katrineholm
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Här ser du en planering över delmoment 6 som handlar om instruerande och förklarande texter.

Innehåll

Delmoment 6

Modul 6+10 instruerande och förklarande texter (3 veckor)

Vecka 21 – Instruerande text
Vecka 22 – Förklarande

Vecka 23 – Uppsamling och avslutningModulmål

Eleven kan tolka instruktioner samt formulera egna instruktioner, både skriftligt och muntligt. Eleven kan identifiera och formulera uppmaningssatser och kan imperativformen av några vanliga verb.

Eleven kan tolka orsakssamband i en förklarande text med stöttning.

Eleven förklarar ett fenomen eller en företeelse genom att redogöra för kända och/eller potentiella orsakssamband.

Eleven använder ord och uttryck kopplade till modulen och temat.

 

 

Vecka 23 – Sista veckanVeckomålEleven arbetar med läsförståelse

Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.

 

 

 

MÅNDAG – Sveriges nationaldag

Lediga

 

 

 

 

TISDAG

 

10.50-13.10 Film och fika

 

Mål: Att ha trevligt :)

 

Uppgift:

 

* Alla tar med sig något att bjuda på

* Vi ser film eller sitter ute och pratar om det är fint väder

 

 

Avslut:  Återkoppla till mål :)

 

 

 

ONSDAG

 

 

8.30-10.40 Lämna in dator, böcker från biblioteket, städa skåp


Samling i klassrummet 8.30 för mer information om tider mm. 

 

 

 

 

Fredag  - Avslutning

 

 

 

 

Vecka 22 – Förklarande textVeckomål

Eleven skriver en förklarande text där ett fenomen eller en företeelse förklaras genom att eleven redogör för kända och/eller potentiella orsakssamband.

Eleven arbetar med läsförståelse.

Eleven arbetar med litteratur.

Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.

 

 

MÅNDAG

 

8.30-9.30 

 

Ordlektion

 

 

Mål: Att arbeta med ordförståelse.

 

Uppgift:

 

  • Ordprov
  • Skriv en kort reflekterande text om onsdagens lektion

 

 

Avslut:  Exit ticket: Vilket ord var svårast?

 

 

TISDAG

 

10.50-11.50 Förklarande text

 

Mål: Att få kunskap om genren: Förklarande text

 

Uppgift:

 

·       Genomgång av en förklarande text

·       Läsa och bearbeta en förklarande text

 

 

 

Avslut:  Fortsättning nästa lektion

 

 

 

12.30-13.10 Förklarande text

 

Mål: Att få kunskap om genren: Förklarande text

 

Uppgift:

 

 

·       Läsa och bearbeta en förklarande text

·       Gemensam genomgång

 

 

Avslut:  Återkoppla till målet

 

 

 

ONSDAG

 

 

8.30-9.30 Förklarande text

 

Mål: Att få kunskap om genren: Förklarande text

 

Uppgift:

 

·      Se en dokumentär

·      Anteckna viktiga begrepp och händelser

 

Avslut:  Fortsättning nästa lektion   

 

 

 

9.40-10.40 Förklarande text

 

Mål: Att få kunskap om genren: Förklarande text

 

Uppgift:

 

·      Skriv en kort förklarande text där du återger huvuddragen i dokumentären

 

 

Avslut:  Lämna in via Classroom   

 

 

Fredag

 

09.20-10.10 Litteratur

 

Mål: Att reflektera och diskutera utifrån en bok.

 

Uppgift:

 

  • Diskussion kopplat till läsloggen och bokprat

 

Avslut:  Återkoppla till målet

 

 

 

 

 

 Vecka 21 – Instruerande textVeckomål


Eleven läser om instruktioner och hur de formuleras.

Eleven deltar i samtal om instruktioner.

Eleven formulerar egna instruktioner i skrift.

Eleven arbetar med läsförståelse.

Eleven arbetar med litteratur.

Eleven övar på att stava, böja, uttala och använda orden som är kopplade till modulen och temat.

 

 

 

MÅNDAG

 

8.30-9.30 

 

Mål: Att få kunskap om genren: Instruerande text

 

Uppgift:

 

·      Läsa en instruerande text och bearbeta den.

 

 

 

Avslut:  Återkoppla till mål

 

 

TISDAG

 

10.50-11.50 Instruerande text

 

Mål: Att få kunskap om genren: Instruerande text

 

Uppgift:

 

·      Läsa en instruerande text och bearbeta den.

 

 

 

Avslut:  Fortsättning nästa lektion

 

 

 

12.30-13.10 Instruerande text

 

Mål: Att få kunskap om genren: Instruerande text

 

Uppgift:

 

 

·      Skriva en instruerande text

 

 

 

Avslut:  Visa Linda din text

 

 

 

ONSDAG

 

8.30-10.40 Instruerande text live

 

Mål: Att använda en instruerande text

 

Uppgift:

 

·      Laga mat efter ett recept

 

 

Avslut:  Äta ihop

 

 

 Viktig information

·       Ni är lediga torsdag och fredag

·       Sista datum för inlämning och bedömning är fredagen den 27/5 kl 00.00