👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Gullvivan juni

Skapad 2022-05-20 10:41 i Skogsgläntans förskola Borås Förskola
Förskola
Vårt systematiska kvalitetsarbete, med fokus på tillgängliga lärmiljöer.

Innehåll

Reflektion och analys

 

Läroplansmål väljer vi längst ner. 

Förväntande effekter kommande månad

att barnen får vara med att skörda innan semestern

att barnen ska få möta skuggor

att barnen får möta vattenlek

 

Veckoreflektion v. 23

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

1. Köksträdgården

2. Bokbussen

3. Vi har gått igenom barnens mappar med barnen som ska sluta. 

1. Barnen

 

 

 

Veckoreflektion v. 24

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

 

 

 

 

 

Veckoreflektion v. 25

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

 

 

 

 

 

Veckoreflektion v. 26

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

 

 

 

 

 

Månadsanalys

Vad resulterade det i? (Utgå från veckoreflektionerna) 

 

Hur går vi vidare?

 

Mål kommande månad

 

Förväntade effekter kommande månad

 

 

Utvärdera aktiva åtgärder och kränkande behandling!

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18