👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov åk 6 i matematik 2022

Skapad 2022-05-20 12:14 i Torpskolan Lerum
Sammanställning av samtliga nationella prov i matematik.
Grundskola 6 Matematik
Resultat, nationella provet i matematik vt-2022

Innehåll

Resultat

Resultat,  nationella provet i matematik vt-2022

De nationella proven består av fyra delprov, A-D. Delprov A är muntligt och delprov B-E skriftliga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Nationellt prov år 6 (matematik) 2022

Du har ej nått kravnivån.
Provbetyg E
Provbetyg D
Ny nivå
Provbetyg C
Ny nivå
Provbetyg B
Ny nivå
Provbetyg A
Totalpoäng.
Minst 37 poäng
Minst 59 poäng
Minst 78 poäng
Minst 93 poäng
Minst 107 poäng
Nivåkrav
Minst 12 poäng på lägst nivå C
Minst 24 poäng på lägst nivå C
Minst 8 poäng på nivå A
Minst 13 poäng på nivå A