👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från larv till fjäril

Skapad 2022-05-20 12:49 i Hemsjö förskola Alingsås
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Larverna blir fjärilar

Innehåll

Syfte

Våren är här och barnen ser och visar intresse för småkryp och framför allt fjärilar. Vi vill ge barnen en inblick i hur magisk naturen är och med det förhoppningsvis skapa en vilja att vårda den.

Genomförande

Vi har beställt en burk med fem fjärilslarver samt mat som räcker under hela larvstadiet. När dessa blivit puppor flyttar vi över dem till en fjärilsbur där de så småningom blir färdiga fjärilar. Vi kommer att behålla fjärilarna i buren en kortare tid så barnen får möjlighet att studera fjärilarna. Vi kommer bland annat prata om att man inte får ta på fjärilarna för då kan deras vingar bli skadade. Under arbetet kommer vi även att sjunga, pyssla och göra annat som har med fjärilar att göra. Vi kommer att avsluta vårt projekt med en sommarfest där vi släpper ut fjärilarna i det fria.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18