👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karlbergs förskola 22-23 Kga SKA D&I: Demokrati

Skapad 2022-05-20 12:59 i Karlbergs förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

"förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan"

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 20/21 och aktuellt nuläge

 

Utifrån tidigare reflektioner ser vi ett behov att utveckla barnens förståelse och förmåga att kunna respektera och ta ansvar för sin omgivning, andra individer, material, vår miljö. Vi behöver utveckla en förståelse för demokrati och ett hållbart samhälle där vi alla behöver ta ansvar för sina handlingar och hur det påverkar en själv och andra individer. Vi som pedagoger behöver arbeta för att öka tillgängligheten i våra olika miljöer, både inomhus och utomhus, så att vi tillsammans kan reflektera över konsekvenser som exempelvis handlingar och beslut leder fram till. Vi behöver en tydlig struktur och organisation för att skapa djupare trygghet särskilt för barn i behov av särskilt stöd och de yngsta barnen som visar stort trygghetsbehov. 

Appelquist och Marken (2019) menar att barn behöver uppleva demokrati redan från start och barnen behöver känna att de har möjlighet att påverka sitt eget liv men även andras. Man behöver lyssna på omgivningen, respektera andras åsikter och känna sig hörd. Material och miljön och pedagogers förhållningssätt är faktorer som påverkar detta. Ett tryggt och tillåtande klimat är en bra grund till att vilja och kunna delta (Åhl, Karlsson & Ingeström, 2020).

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Genom ett gemensamt förhållningssätt där pedagogerna följer de beslut som tagits, detta för att arbeta för en gemensam syn i förskolans arbete kring demokrati. Arbetar för ett främja ett klimat på förskolan där barnen tillåts och vågar ta eget ansvar, där vuxna och barn känner tillit till varandra. Vi synliggör och är lyhörda för olika tankar och åsikter i barngruppen. Barnen tillåts att vara delaktiga i beslut och utformningen av förskolans miljöer.

 

Arbetar utifrån ett experimentellt förhållningssätt dvs att vi utmanar oss själva att prova olika förslag/idéer där barnen får uppleva praktiskt hur deras handlingar påverkar vår närmiljö. Synliggöra hur våra handlingar påverkar oss som grupp och vilka konsekvenser som det leder till. Vilket synliggöra lärandet och kan leda till ökad förståelse. 

 

Förändrar vår miljö på förskolan så att alla barn får de förutsättningar de behöver för att utvecklas utifrån den aktuella barngruppen. För att möjliggöra detta utgår vi ifrån ett barnanpassat förhållningssätt där vi utgår ifrån barnens erfarenhet och åsikter, vilket gör att vi även arbetar med barnkonventionen (Åhl mfl, 2020). Det innebär att vi exempelvis organiserar de saker vi köpt in till de yngre barnen och skapar yta där barnen får möjligheten att lära och leka i en trygg och utvecklande miljö. Är inlyssnande och lär känna barnen som finns i vår barngrupp och är lyhörda och bjuder in vårdnadshavare för att skapa en trygg förskola där alla har möjlighet att påverka.