👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO- Växter och djur åk 2

Skapad 2022-05-20 13:05 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
"Växter och djur". Vi kommer att arbeta med att gruppera och sortera växter och djur, växtens olika delar och livscykler för växter och djur.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig mer om växter och djur i naturen. Vi kommer att sortera, gruppera och artbestämma både växter och djur, lära oss om växtens delar, lära oss om ekosystem och enklare näringskedjor.

Innehåll

 Undervisningens innehåll

Vad?

 • Gruppera och sortera växter och djur.
 • Artbestämma några växter och djur i vår närmiljö.
 • Känna till enklare näringskedjor

Hur?

 • Diskutera i stor och liten grupp om sina upplevelser, frågor och tankar.
 • Eleverna skriver och ritar vad de lärt sig
 • Eleverna får se på filmer och bilder.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • gruppera och sortera växter och djur.
 • använda olika NO-begrepp som till exempel art, livscykler, näringskedja, ekosystem, djurarter.
 • kunna beskriva en enkel näringskedja

Bedömningen sker fortlöpande medan vi arbetar med vårt tema samt vid ett eller flera testtillfällen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3