👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SMEDEN 22-23 Kga SKA D&I: Demokrati

Skapad 2022-05-20 13:14 i Smedens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Barnen ska ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barnen har rättigheter till delaktighet och inflytande genom att deras behov och intressen ligger till grund för utbildningen.

 

 

Hur arbetar vi?

- Vi tar tillvara på barnens åsikter, tankar och idéer. 

- Acceptans och förståelse för olikheter ger kunskap om demokrati och delaktighet, samt ligger till grund för utbildningen. 

- Konkret material, böcker och samtal i barngruppen. 

- Spontan undervisning i olika vardagssituationer.  

- Inköp som utformar lärmiljön utifrån aktuell barngrupp. 

- En demokratisk anda genomsyrar vår vardag.

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?