👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt kap 6 Sannolikhet åk 8

Skapad 2022-05-22 08:41 i Tunaskolan Luleå Kommun BUF
Grundskola 7 – 9 Matematik
När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig - vad sannolikhet är - göra beräkningar av sannolikheter - att använda träddiagram vid beräkning av sannolikheter vid upprepade händelser - att göra beräkningar med beroende och oberoende händelser - hur sannolikhet kan bestämmas utifrån statistik - att beräkna antal möjliga utfall med hjälp av kombinatorik

Innehåll

Lärandemål

- vad sannolikhet är

- göra beräkningar av sannolikheter

- att använda träddiagram vid beräkning av sannolikheter vid upprepade händelser

- att göra beräkningar med beroende och oberoende händelser

- hur sannolikhet kan bestämmas utifrån statistik

- att beräkna antal möjliga utfall med hjälp av kombinatorik

Begrepp

- sannolihet

- händelse

- chans

- risk

- komplementhändelse

- möjligt utfall

- slump

- likformig sannolikhetsfördelning

- gynnsamt utfall

- relativ frekvens

- upprepade händelser

- träddiagram

- oberoende händelse

- beroende händelse

- kombinatorik

- multiplikationsprincipen

Matriser

Ma
Matematik

>>
E-nivå
>>>
C-nivå
>>>>
A-nivå
BEGREPP
Vad betyder matteorden och hur hänger de ihop?
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
RÄKNEMETODER
Kan jag göra olika beräkningar? Blir det rätt svar?
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
PROBLEMLÖSNING
Hur ska jag lösa uppgifterna? Förstår jag olika metoder?
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
RESONEMANG
Kan jag resonera och följa tankarna i matematik?
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
KOMMUNIKATION
Hur ska jag förklara så att andra förstår vad jag menar?
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.